Polityka prywatności

Spis treści:
1.    Administrator
2.    Gromadzone dane osobowe
3.    Cele przetwarzania danych osobowych
4.    Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5.    Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
6.    Zabezpieczenie danych osobowych


1. Administrator
1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony texas-parts.pl, w tym Kupujących i Użytkowników jest Wypożyczalnia Sprzętu Ogrodniczego „TEXAS”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5361659935,  nr REGON 141922836, adres: ul. Jana Kazimierza 369, 05-126 Stanisławów Pierwszy.


1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).


2. Gromadzone dane osobowe
Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego, login i hasło użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji użytkownika, wypełnianiu formularza zamówienia.


3. Cele przetwarzania danych osobowych
3.1. Zawarcie i realizacja umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
3.2. Realizacja przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Sklepu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
3.3. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami jakie Administrator albo Klient mogą mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.
4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych Klienta, może on cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Działem Handlowym pod adresem e-mail: serwis.texas@gmail.com oraz pod numerem telefonu.: 784 164 164


5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
5.1. Każdemu, kto wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje:
5.2. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych:
- Poczta Polska S.A. - ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP: 5250007313
- InPost Express Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, NIP:6793108059
- Dreamcommerce S.A. - ul. Łokietka 79, 31-280 Kraków NIP: 9452156998
- IONIC.pl Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa Marcika 27/D, 30-443 Kraków, NIP: 6772363119, REGON: 121871505
- Pogotowie Księgowe Dorota Lisiecka Roman Lisiecki Sp.j. z siedzibą w Stasi Las, ul. Zacisze 5, 05-140 Serock, NIP: 5361899510
5.3. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.


6. Zabezpieczenie danych osobowych
6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2. Do przetwarzania danych Klientów wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.Polityka prywatności – tłumaczenie z bełkotu na ludzki w skrócie.


Dane osobowe, które nam Państwo przekażą będą zabezpieczone. Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu zrealizowania Państwa zamówień. Będą one przetrzymywane przez 5 lat. Nie będziemy Państwa torpedować żadnymi e-mailami z reklamami, ankietami, newsletterami itp. Firmy z którymi współpracujemy w celu realizacji zamówień np. firmy kurierskie, również nie będą używać tych danych w celach marketingowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
WSO TEXAS © 2017
Sklep internetowy Shoper Premium